Stap 1 van 2

50%
  • Start direct uw aanvraag

    Check direct of u in aanmerking komt door de twee vragen hieronder te beantwoorden. Komt u in aanmerking? Dan nemen we binnen 48 uur contact met u op om de mogelijkheden op maat te bespreken.
  • Snel een voorstel
    Zeer
    flexibel
    Eenvoudige aanvraag

Wenst u meer informatie over de snelheid van de aanvraagprocedure of ons acceptatiebeleid? Klik dan hier

Wat is factoring?

Vooral voor groeiende bedrijven is factoring van debiteuren geschikt. Dit omdat de omvang van de financiering meegroeit met de omvang van de debiteurenportefeuille. Tevens is factoring een goed idee voor bedrijven die in een moeilijke periode zitten, maar ook voor ondernemers die niet lang op hun geld willen wachten. Niet lang te hoeven wachten op uw geld zal zowel uw cashflow als uw onderneming goed doen.

Bij veel bedrijven worden financiële problemen veroorzaakt doordat uitstaande facturen niet of niet op tijd worden betaald. Hierin kan debiteurenbeheer een uitkomst bieden. Factoring is een financieringsvorm, waarbij een factormaatschappij direct uw debiteurenbeheer kan overnemen en de openstaande facturen uitbetalen. Dit bespaart u als ondernemer flink wat zorgen en u houdt op deze manier uw cashflow op gang.

Of deze financieringsvorm voor u een goed idee en dus rendabel is, is afhankelijk van het berekende rentepercentage. Dit verschilt per ingediende factuur en hangt ook af van welke factormaatschappij u in de arm neemt.

Debiteurenbeheer

Een factormaatschappij beschikt veelal over een ruime expertise op het gebied van adequaat debiteurenbeheer, waardoor het beheer van uw debiteurenportefeuille met een goed gevoel aan de factormaatschappij kan worden uitbesteed.

Hierdoor hoeft u zelf geen tijd en energie meer te steken in aanmaningen en het innen van openstaande vorderingen. U kunt u die tijd en energie in uw onderneming steken.

Zelfs wanneer een bedrijf geen directe behoefte heeft aan financiering heeft debiteurenbeheer grote voordelen. Door uw debiteurenbeheer uit te besteden aan een factormaatschappij, bespaart u op personeel en administratieve handelingen. De kredietwaardigheid van uw klanten wordt door de factormaatschappij gecontroleerd en bovendien gaan zij achter de betalingen van uw debiteuren aan. Hierdoor betalen uw klanten sneller, waardoor uw liquiditeit beter wordt, wat u weer de financiële ruimte geeft om te investeren.

Kosten

Er zijn kosten verbonden aan factoring. Deze kosten bestaan uit twee delen, namelijk provisie en rente. De factormaatschappij wordt betaalt op basis van provisie. Dit is een maandelijks bedrag en wordt berekend aan de hand van uw omzet. De provisie is tussen de 1,5% en 6% van uw omzet. Dit percentage is afhankelijk van onder andere het aantal debiteuren, het aantal facturen en het gemiddelde factuurbedrag.

Naast de provisie betaalt u dus ook rente. Deze rente moet u betalen over het contant gemaakte bedrag. Uw debiteurenportefeuille wordt overgenomen door de factormaatschappij, welke vervolgens tussen de 30% en 90% contant maakt. Het percentage dat u aan rente moet betalen komt overeen met de rentestand op de financiële (leen)markt.

De totale kosten zijn afhankelijk van verschillende dingen, waaronder hoeveel tijd er tussen het indienen van de factuur en de uitbetaling zit. Ook wordt er gekeken naar hoeveel facturen worden ingediend, omdat u hiervoor bevoorschotting ontvangt.

Verschillende soorten factoring

Er zijn verschillende soorten van factoring. Zo is er traditionele, American en reverse factoring.

Traditioneel
Bij traditionele factoring wordt een groot deel van de factuur voorgefinancierd. Er kan tot maximaal 85% á 90% worden gefinancierd, maar dit is afhankelijk van het product en de organisatie. Het overgebleven deel krijgt u wanneer de factuur door de debiteur is voldaan. Traditionele factoring is de beste keuze voor uw onderneming wanneer u een omzet van meer dan €100.000 per jaar behaald.

De voordelen van deze vorm zijn een hoge bevoorschotting. U krijgt dus voordat de factuur door de debiteur is voldaan al een hoge vooruitbetaling (85% á 90%). Daarnaast heeft u standaard een rekening courant krediet: u kunt dus rood staan op de bankrekening. Tevens heeft u een kredietverzekering. U wordt beschermd tegen het risico dat een afnemer geleverde goederen en diensten niet kan betalen doordat deze failliet gaat of in uitstel van betaling (surseance) is geraakt. Als laatste voordeel is er dat de factormaatschappij het debiteurenbeheer van u overneemt. Dit bespaart u veel tijd en energie, die u vervolgens in uw bedrijf kunt steken.

American
Bij American factoring wordt er gefinancierd op basis van cessie van uw facturen. Voordeel hiervan is dat er wel 100% van uw facturen gefinancierd kan worden, minus de factor fee. Dit in tegenstelling tot traditionele factoring, waarbij maximaal 85% á 90% kan worden gefinancierd. U kunt zelf kiezen welke facturen u wilt verkopen. Het kan natuurlijk zo zijn dat u niet alle facturen wilt verkopen. In dat geval biedt deze vorm een uitkomst, omdat u zelf kunt kiezen welke facturen worden verkocht. U zit dus nergens aan vast en houdt zelf de regie in handen.

Bij een omzet van minder van €100.000 per jaar is American factoring de beste keuze, omdat u, zoals eerdergenoemd, zelf bepaalt welke facturen worden voorgefinancierd.

De voordelen van American factoring zijn factoring per factuur. U bepaalt zelf welke facturen u verkoopt en welke u zelf wilt behouden. U zit op deze manier nergens aan vast. Daarnaast is er bij deze manier van factoring een hoge uitbetaling, hoger dan bijvoorbeeld bij traditionele factoring. Bij traditionele factoring ontvangt u 85% á 90% van de factuur, bij American factoring is dit 100%. Hierdoor loopt u ook geen risico, omdat u het bedrag van de factuur hoe dan ook ontvangt. Mocht het dus zo zijn dat de debiteur failliet gaat of in surseance raakt, dan krijgt u alsnog uw geld. Tevens is American factoring uitermate flexibel doordat u zelf kunt bepalen welke facturen u wel en niet wilt verkopen en op die manier nergens aan vast zit.

Reverse
Reverse factoring wordt ook wel supply chain finance genoemd. Deze vorm van factoring wordt aanbevolen aan bedrijven in de detailhandel, de chemische sector, de farmaceutische sector, telecomsector en bij productie bedrijven. Dit zijn sectoren waar een strategische relatie tussen leveranciers en afnemers van belang is. Bij meer dan €300.000 omzet per jaar is deze vorm de beste keuze.

De voordelen van reverse factoring zijn een hoge bevoorschotting. Daarnaast heeft u standaard een rekening courant krediet, u kunt dus rood staan op uw rekening. Bij deze vorm is het ook een voordeel dat de factor fee lager is dan bij de andere vormen van factoring.

Wanneer is factoring interessant?

Factoring is interessant als u met uw bedrijf te maken hebt met lange betalingstermijnen of wanneer uw bedrijf een snelle groei doormaakt. Ook kan factoring interessant zijn voor u als ondernemer indien u te maken hebt met veel nieuwe of buitenlandse klanten.

Door factoring ontstaat er extra financiële ruimte, doordat de facturen vrijwel direct (deels) gefinancierd worden. Door de extra financiële ruimte kunt u investeren en groeien.

Daarnaast kan het voor nieuwe bedrijven moeilijk zijn om een bedrijfskrediet te krijgen. Meestal kunt u als nieuw of startend bedrijf geen krediet krijgen bij de bank. Voor deze bedrijven is factoring een uitkomst, omdat u niet meer hoeft te wachten op uw geld maar meteen door kunt.

Door het overdragen van uw debiteurenbeheer aan een factormaatschappij kunt u uw tijd en energie in uw bedrijf steken en hoeft u niet zelf achter onbetaalde facturen aan te zitten. Dit doet het factoringbedrijf voor u. Op deze manier wordt u veel werk uit handen genomen.

Kortom, factoring is interessant indien het innen van vorderingen om wat voor reden dan ook een flinke klus voor u is.