Bent u al klant?

Log dan in via uw persoonlijke klantomgeving

Atlantis Financiers N.V.

Vestigingsadres Nederland
Helvoirtseweg 3
5261CA ‘s-Hertogenbosch

Vestigingsadres België
Diamantstraat 8
2220 Herentals

Postadres
Postbus 1916
5200BX ‘s-Hertogenbosch

Snel en eenvoudig contact met ons voor een vraag, klacht of een compliment? Dat kan per telefoon of op kantoor binnen de volgende openingstijden.

– Maandag tot en met donderdag: 9.00 uur tot 17.00 uur. Op vrijdagen 09:00 tot 12:00.
– Zaterdag: gesloten
– Zondag gesloten

Op officiële feestdagen passen wij onze dienstverlening en onze openingstijden aan.

Direct contact met één van onze medewerkers? Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur krijgt u direct contact met ons via chat. Via chat kan onze medewerker meteen reageren en uw gegevens erbij zoeken. En heeft u in veel gevallen meteen antwoord. Heeft u inhoudelijke vragen over uw dossier? Dan kunnen wij u helaas nog niet helpen via chat. U kunt ons dan bereiken via +31 (0) 73 2032127.

Uw privacy is voor Atlantis Financiers N.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken.

Atlantis Financiers N.V. hanteert voor het uitvoeren van incassowerkzaamheden Algemene voorwaarden. U kunt deze voorwaarden hier downloaden.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de websites www.atlantisfinanciers.nl en www.atlantisfinanciers.be van Atlantis Financiers N.V. (hierna: Atlantis Financiers).

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Atlantis Financiers zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Atlantis Financiers niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Atlantis Financiers garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Atlantis Financiers wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de Atlantis Financiers links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Atlantis Financiers worden aanbevolen. Atlantis Financiers aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Atlantis Financiers niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op www.atlantisfinanciers.nl of www.atlantisfinanciers.be worden getoetst aan een aantal criteria.

Informatie gebruiken

Atlantis Financiers behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Atlantis Financiers of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Atlantis Financiers behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.