Wat is een bedrijfshypotheek?

Onder een bedrijfshypotheek verstaan we een lening waarbij een bestaand vastgoed object als onderpand gebruikt wordt. Op deze manier kan voor uiteenlopende doeleinden snel geld vrijgemaakt worden en geld dat vastzit in stenen liquide gemaakt worden. Een relatief lage rente en hoog maximaal leenbedrag maken een bedrijfshypotheek vaak een goede keuze.

We zien deze leningsvorm gebruikt worden, wanneer door een tijdelijke crisis snel behoefte is aan liquide middelen, maar ook voor investeringen die op deze wijze sneller gedaan kunnen worden.

Wanneer het gaat om een vastgoed investering voor zakelijk doeleinden en deze investering onderdeel worden van de hypotheek kan hierdoor het maximale leenbedrag verhoogd en de hypotheekrente verlaagd worden.

Als je geen vastgoed als onderpand hebt en niet investeerd in een vastgoed object dan is het ondernemerskrediet een product dat beter aansluit.

Vastgoedfinancieringen verlopen vanuit onze dochteronderneming, doordat we zowel reguliere zakelijke leningen als ook vastgoed financiering onder een dak hebben kunnen we snel en doeltreffend maatwerk leveren.

Dit maatwerk houdt ondermeer in dat in het geval dat er maar een beperkt bedrag vrijgemaakt kan worden uit bestaand of toekomstig vastgoed object. We kunnen ook een combinatie van een bedrijfshypotheek en een ondernemerskrediet kunnen maken.

Wat voor hypotheek is de bedrijfshypotheek en wanneer kiest u voor deze vorm?

Met een deze hypotheek kunt u geld vrijmaken dat nu vastzit in bestaand vastgoed. We onderscheiden hierin verschillende vormen.

  • U heeft als doel uw liquiditeit te verbeteren. Door tijdelijke omstandigheden heeft u behoefte aan een financiering om kosten, zoals personeelskosten en betaalverplichtingen te voldoen. Dit soort leningen hebben vaak een relatief korte looptijd en door vastgoed als onderpand te bieden kan dit tegen gunstige rentetarieven.
  • U wilt een bedrijfsmatige investering doen die niet vastgoed gerelateerd is om uw bedrijf sneller te laten groeien dan wel een voorfinanciering te regelen bij groei van uw bedrijf.
  • Het doel van uw lening is om geld vrij te maken voor verbouwing en verbetering van uw huidige vastgoed. Deze vorm wordt ook wel een renovatiehypotheek genoemd. Doordat de investering tot een waardeverhoging leid van het onderpand heeft deze vorm een voordeliger rentetarief.
  •  De bedrijfshypotheek wordt gebruikt voor een lening waarbij een vastgoed object wordt aangeschaft voor het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten. Hierbij valt te denk aan winkelpanden, magazijn en bedrijfshallen. Wanneer een pand aangekocht wordt voor verhuur van particulieren spreken we van een verhuurhypotheek.

Een bedrijfshypotheek heeft een looptijd van maximaal 10 jaar, dit is mede afhankelijk van de gekozen vorm. En hebben normaliter een LTV van max. 70%. LTV is de verhouding van het leenbedrag ten op zichte van het ingebrachte kapitaal en onderpand.

Vastgoedfinancieringen verlopen vanuit onze dochteronderneming, doordat we zowel reguliere zakelijke leningen als ook vastgoed financiering onder een dak hebben kunnen we snel en doeltreffend maatwerk leveren.

Dit maatwerk houd onder andere in dat in het geval dat er maar een beperkt bedrag vrijgemaakt kan worden uit bestaand of toekomstig vastgoed object. We kunnen ook een combinatie van een bedrijfshypotheek en een ondernemerskrediet maken.

Mag ik uw voorstellen

Financieel Specialist

Bel me
Mail me

Cap is een spin-off van Atlantis Financiers N.V., een Nederlands bedrijf dat in 2013 aanvankelijk werd opgericht als kredietverstrekker voor ondernemers die geen lening bij een reguliere bank konden verkrijgen. Tegenwoordig verleent Atlantis Financiers uiteenlopende financiële diensten aan zo’n 3.000 kleine en middelgrote ondernemingen.

Dankzij onze ervaring en expertise in het snel en effectief beoordelen van de financiële situatie van bedrijven, zag in 2017 onze dochteronderneming Paylex het licht. Met het softwarepakket van Paylex, dat gebruikmaakt van financiële algoritmen, kunnen ondernemers zelf de kredietwaardigheid en bedrijfsgegevens van hun klanten checken.

Met Paylex combineren wij de ervaring en expertise van Atlantis Financiers en Paylex met onze kennis van de vastgoedmarkt. Om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van ondernemingen, hebben we de capaciteiten van Paylex gecombineerd met software die gebruikmaakt van zowel PSD2 als moderne vastgoedwaarderingsmodellen. Dat maakt onze werkwijze effectief, snel en doeltreffend. Ook bij vastgoedhypotheken van grote omvang kunnen we snel en effectief schakelen. We werken samen met institutionele beleggers, family offices en vermogende particulieren die willen investeren in een snelgroeiende onderneming met een zeer veilige en volledig conforme organisatie. Wij bieden onze financieringspartners maximale zekerheid door de eerste hypotheekrechten van onze klanten volledig te verpanden. Op het moment van afsluiten is doorgaans een dekking aanwezig die het risicokapitaal voor 130% afdekt.

Kortom door de sterke combinatie van jarenlange ervaring met verschillende zakelijke kredietvormen als ook kennis en ervaringen in de vastgoedmarkt en de software en tools om risico’s snel en doeltreffend in te schatten, zijn we als geen ander in staat een passende oplossing te bieden en een snel en doeltreffend aanvraagtraject te bieden.

Rente

Over elk krediet moet u rente betalen, dus ook over een bedrijfshypotheek of over een ondernemerskrediet. Omdat we bij Atlantis Financiers gebruik maken van maatwerk, kan er nu nog geen uitspraak worden gedaan over een aantal zaken. Het rentepercentage is daar één van. Dit is namelijk afhankelijk van uw persoonlijke situatie, de gewenste LTV (inbreng eigen middelen), looptijd, en waarde van het vastgoed object.

Ook hoeveel u kunt lenen is afhankelijk van uw situatie. Niet allen de LTV maar ook welke bedrijfsactiviteiten gefinancieerd worden zijn hierbij bepalend. Voor acceptatie wordt verder gekeken naar uw bedrijf, de geschiedenis, hoeveel omzet u draait, hoeveel u wilt lenen, wat u wilt bereiken en de toekomstprognose. Aanvragen van een bedrijfskrediet kan via onderstaande knop of middels het formulier bovenaan deze pagina.

Atlantis Financiers kan u helpen

Wanneer het gaat om een vastgoed financiering is onze dochteronderneming de specialist die u hierin op maat adviseert en een oplossing tegen concurrerende tarieven biedt.

Wanneer u ondernemer bent met een financieringsbehoefte zonder vastgoed als onderpand. Maar wel beschikt over een minimale jaaromzet van €250.000, bent u ook bij Atlantis Financiers aan het juiste adres. Wij zijn een ervaren financier voor het MKB.

Alle aanvragen verlopen in eerste instantie via Atlantis Financiers omdat we van hieruit het overzicht hebben tussen alle mogelijke financieringsvormen die we u kunnen aanbieden.

Met onze dochter combineren wij de ervaring en expertise van Atlantis Financiers en Paylex (kredietscoring) met onze kennis van de vastgoedmarkt. Om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van ondernemingen, hebben we de capaciteiten van Paylex gecombineerd met software die gebruikmaakt van zowel PSD2 als moderne vastgoedwaarderingsmodellen. Dat maakt onze werkwijze effectief, snel en doeltreffend.

We bekijken in welke vorm een lening het beste bij uw bedrijf past. Echter durven wij meer risico’s te nemen dan de gemiddelde financier. Wij bieden een grotere diversiteit aan oplossingen en kunnen d.m.v. data driven technologie sneller risico’s inschatten. Hierdoor zijn er vaak meer mogelijkheden dan u wellicht voor ogen heeft. Tevens zijn wij naast het financieren, ook gespecialiseerd in debiteurenbeheer.

Wanneer u een financiering wilt, kunt u via onderstaande knop een financieringsaanvraag indienen. Wanneer wij deze correct en compleet hebben ontvangen, wordt er doorgaans binnen 48 uur contact met u opgenomen over de mogelijkheden.

Wij verstrekken alleen zakelijke leningen. Zie hier ons volledige overzicht van zakelijke leningen. Wanneer u niet aan de omzeteis voldoet, een kleinere lening nodig heeft of financiering zoekt voor een vastgoed object wat door u zelf bewoond wordt, kunnen we u helaas niet verder helpen. In alle andere gevallen denken we graag met u mee.