Wat is kredietwaardigheid?

Kredietwaardigheid is de mate waarin kredietnemers in staat zijn om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Deze maatstaf wordt gebruikt om te kijken of kredietnemers aan lening kunnen terugbetalen. Maar het wordt ook gebruikt om te kijken of personen, bedrijven of landen financieel stabiel en betrouwbaar zijn. Bij personen wordt gebruik gemaakt van een BKR-notering, wanneer zij niet kredietwaardig zijn.

Kredietwaardigheid is een term die voorkomt bij leningen. Kredietverstrekkers willen alleen leningen verstrekken aan bedrijven die kredietwaardig (=financieel gezond) zijn. Maar niet alleen bij leningen speelt het begrip een rol. Ook bij zakendoen en handel speelt het een rol. Voordat er zaken wordt gedaan, zal er bekend moeten zijn of de andere partij kredietwaardig is. Daarnaast is het ook van belang om te weten of bestaande klanten kredietwaardig blijven, om wanbetaling te voorkomen.

Atlantis Financiers kan u helpen een krediet te verkrijgen wanneer u als ondernemer een negatieve BKR-codering hebt. Wij kijken naar uw financiële verleden, maar zullen dit niet per se zien als belemmering voor het uitgeven van een krediet. Wanneer u een minimale jaaromzet van €250.000 heeft, kunt u middels het formulier hiernaast een financieringsaanvraag indienen.

Waarom is kredietwaardigheid belangrijk?

Wanneer u kredietwaardig bent, kunt u sneller zakendoen met bedrijven en kunt u makkelijker een lening verkrijgen. Daarnaast betalen kredietwaardige bedrijven minder rente over leningen.

Kredietwaardigheid is ook belangrijk omdat er een minder groot risico is dat de rekeningen niet worden betaald, wanneer u kredietwaardig bent. Wanneer u niet kredietwaardig bent, betaalt u mogelijk uw rekening niet. Het wordt daardoor lastiger een lening af te sluiten, omdat de kredietverstrekker een groter risico loopt dan wanneer u wel uw rekeningen zou betalen. Daarnaast is het zo dat wanneer u niet kredietwaardig bent, u een hogere rente betaalt over de lening. Dit omdat de kredietverstrekker het risico voor zichzelf moet verkleinen. Het heeft dus heel erg te maken met het vertrouwen tussen twee partijen. Als je altijd je rekeningen betaalt, is het makkelijker voor de kredietverstrekker om ervan uit te gaan dat u ook uw andere betalingsverplichtingen nakomt.

Hoe wordt kredietwaardigheid gemeten?

Kredietwaardigheid wordt gemeten door een groot aantal financiële gegevens te combineren. Dit wordt uitgedrukt in de letters A t/m D, waarbij A staat voor zeer kredietwaardig en D staat voor geen enkele kredietwaardigheid.

Over het algemeen is het zo dat hoe gezonder het bedrijf is, hoe hoger de kredietwaardigheid is. De financiële gezondheid wordt afgeleid van verschillende dingen, zoals de cashflow. Is de cashflow voldoende om aan lopende verplichtingen te voldoen? Ook wordt gekeken naar hoe groot uw schuld is ten opzichte van uw eigen vermogen. En er wordt natuurlijk naar uw betaalgedrag gekeken. Heeft u in het verleden betalingsachterstanden gehad? Dit heeft een negatieve invloed op uw creditscore.

Kunt u uw creditscore beïnvloeden?

U kunt een negatieve creditscore niet onmiddellijk omdraaien naar een positieve creditscore. U kunt echter wel uw betaalgedrag aanpassen. Zorg ervoor dat u uw rekeningen op tijd betaalt.

Ook kunt u zelf gegevens aanleveren aan kredietinformatiebureaus. Houdt er wel rekening mee dat dit officiële documenten zijn, inclusief een verklaring van een accountant.

Atlantis Financiers kan u helpen

Atlantis Financiers is een ervaren financier voor het MKB. Wij durven meer risico’s te nemen dan de gemiddelde financier, waardoor er vaak meer mogelijk is dan u in eerste instantie denkt.

Zoals eerdergenoemd kan het zo zijn dat u niet kredietwaardig bent en een negatieve BKR-codering hebt. Het is dan echter niet zo dat u geen lening meer kunt verkrijgen. Natuurlijk kijken wij naar uw financiële verleden, maar dit wordt niet per se gezien als een belemmering voor het verkrijgen van een krediet.

Bent u ondernemer met een negatieve BKR-registratie en heeft u een jaaromzet van minimaal €250.000? U kunt dan een vrijblijvende financieringsaanvraag indienen via de knop hieronder. Omdat wij gebruik maken van maatwerk, kan er nu nog geen uitspraak worden gedaan over hoeveel u kunt lenen, wat u per maand moet terugbetalen en wat het rentepercentage wordt. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Na het indienen van een aanvraag heeft u doorgaans binnen 48u een antwoord.