Wat is een leverancierskrediet?

Een leverancierskrediet is een krediet dat u afneemt bij uw leverancier(s), op het moment dat u ervoor kiest om op termijn te betalen.

Als u ervoor kiest om op termijn te betalen, heeft u enkele dagen of weken de tijd om de factuur te voldoen. Gebruikelijk is een periode van 30 dagen, maar dit kan ook 60 of zelfs 90 dagen zijn. Zolang u deze factuur niet betaald heeft, maakt u gebruik van een betalingsuitstel bij uw leverancier(s). Op die manier ontstaat er een ‘leverancierskrediet’. Gedurende de periode dat u de leverancier nog niet hebt betaald, is de leverancier de kredietverlener.

Of u een leverancierskrediet kunt krijgen is afhankelijk van uw onderneming, wat er gebruikelijk is in de sector waarin u werkzaam bent en het vertrouwen tussen u en de leverancier. Dit is een populair krediet, omdat elke onderneming graag zoveel mogelijk tijd neemt om de facturen te betalen. Houd er wel rekening mee dat aan een snelle betaling meestal kortingen zijn verbonden, evenals bij een contante betaling.

Atlantis Financiers biedt ook kredieten aan. De kredieten die wij aanbieden zijn veelal goedkoper dan een leverancierskrediet. U kunt middels het formulier hiernaast een aanvraag indienen, wanneer u een ondernemer bent met een minimale jaaromzet van €250.000.

Hoe werkt het?

Iedere leverancier heeft andere voorwaarden waar u aan moet voldoen. Denk hierbij aan de betalingstermijn, de betaalvoorwaarden en de maximale hoogte van het krediet. Ook kan het zo zijn dat de leverancier, in ruil voor het krediet, een rentevergoeding vraagt. Daarnaast zijn er leveranciers die een eigendomsvoorbehoud opstellen. Op die manier blijven zij juridisch eigenaar van de geleverde goederen, totdat u de factuur voldaan is.

Het is dus belangrijk dat u van tevoren op de hoogte bent van alle voorwaarden waar u aan moet voldoen. Wanneer u weet waar u aan moet voldoen, is het voor u ook makkelijker om de gemaakte afspraken na te komen. Zo komt u niet in de problemen door bijvoorbeeld een betalingsachterstand.

Doordat iedere leverancier verschillende voorwaarden hanteert, is het verstandig u te verdiepen in welke leverancier welke voorwaarden heeft. Op die manier kunt u voor uzelf de beste keus maken, waarbij u het voordeligst uit bent en er geen web van voorwaarden is waar u aan moet voldoen. Wanneer de afspraken duidelijk zijn, is het voor u makkelijker deze na te komen.

Voor- en nadelen voor u als ondernemer

Het grootste voordeel van dit krediet is dat u zonder eigen vermogen goederen kunt aankopen. Daarnaast bent u niet afhankelijk van een bank. Ook is het zo dat deze financieringsaanvraag een stuk sneller gaat dan de aanvraag van een ander soort krediet. Tenslotte zijn de kosten bij dit krediet lager dan bij een bankkrediet.

Het nadeel van een leverancierskrediet is dat er een machtspositie kan ontstaan, doordat de leverancier weet dat u financieel afhankelijk bent van hem. Daarnaast dient u goed in de gaten te houden of de facturen, ondanks uitstel, op tijd betaald worden. Zo voorkomt u dat u als wanbetaler wordt gezien. Een ander nadeel is, zoals eerdergenoemd, het mislopen van kortingen. Snelle betalers worden meestal beloond met kortingen. Deze kortingen gaan aan u voorbij wanneer u gebruik maakt van betalen op termijn. Daarnaast bestaat de kans dat de leverancier u geen krediet meer wil aanbieden, maar voortaan de gebruikelijke wettelijke termijn aanhoudt.

Voor- en nadelen voor u als leverancier

Voor u als leverancier heeft deze kredietvorming natuurlijk ook voor- en nadelen. Zo zorgt het aanbieden van een leverancierskrediet ervoor dat sommige ondernemers juist daardoor overstag gaan en hun inkopen bij u doen. Ook kan het een belangrijke bijdrage leveren aan de klantenbinding. Daarnaast verkleint het de kans voor u als leverancier dat u met uw goederen blijft zitten.

De nadelen zijn echter dat de ondernemers die goederen afnemen bij u, failliet gaan of surseance van betaling krijgen. Hierdoor worden de facturen niet of niet tijdig voldaan. Om u tegen deze risico’s te beschermen kunt u een kredietverzekering afsluiten.

Leverancierskrediet aanvragen

Het aanvragen van dit krediet gaat via de leverancier. Er wordt hierbij meestal uitgegaan van de cijfers die bij de Kamer van Koophandel bekend zijn. Wanneer u als ondernemer een beroep wilt doen op een leverancierskrediet, moet u er dus voor zorgen dat uw cijfers bekend zijn bij de KvK.

Wanneer u een startende ondernemer bent, is het in de meeste gevallen nog niet mogelijk om jaarcijfers voor te leggen. Dit hoeft geen probleem te zijn: sommige leveranciers willen in dat geval nog steeds een krediet aanbieden. Houd er rekening mee dat er gevraagd kan worden naar een ondernemingsplan, voorzien van een realistisch financieel plan, en een prognose voor de toekomst.