Zakelijk krediet afsluiten

Door een zakelijk krediet af te sluiten, kunt u nieuwe investeringen doen. Of als u beginnend ondernemer bent, is een zakelijk krediet nodig om goed van start te kunnen gaan. Als (beginnend) ondernemer is het in de meeste gevallen noodzakelijk om geld te lenen. Dit wordt ook wel een zakelijke lening, bedrijfskrediet of een zakelijke financiering genoemd. Een zakelijk krediet wordt gebruikt voor het starten, uitbreiden of innoveren van uw bedrijf.

Een bedrijfskrediet lijkt heel eenvoudig: geld lenen en er daarmee voor zorgen dat u aan de slag kunt. Er is echter niet één soort bedrijfskrediet. Zo is er onder andere het innovatiekrediet, seizoens-krediet en het investeringskrediet. Welk bedrijfskrediet bij u past, is afhankelijk van het doel dat u voor ogen heeft.

Uitleg verschillende soorten krediet

Innovatiekrediet
Het innovatiekrediet is een lening voor ondernemingen en helpt u bij het ingaan op nieuwe innovaties. Met het krediet zorgt u voor innovatie. Hierdoor kunt u waarschijnlijk nog geen cijfers laten zien. Het is daarom vooral van belang dat de prognose goed is en u een overtuigend verhaal neer kunt leggen bij de bank waar u het bedrijfskrediet wilt aanvragen.
Seizoens-krediet
Dit is een lening speciaal voor ondernemers in de landbouwsector. Bij deze kredietverstrekking krijgt u tijdens een bepaalde periode van het jaar extra geld, terwijl de inkomsten later pas binnenkomen. Dit omdat in de agrarische sector periodes van hoge inkomsten en hoge kosten elkaar afwisselen. Door een seizoens-krediet af te sluiten, heeft u minder last van wisselingen in inkomsten en meer zekerheid.
Investeringskrediet
Een investeringskrediet is een krediet op middellange of lange termijn (2 tot 20 jaar). Deze lening wordt gebruikt voor de aanschaf van vaste activa, zoals bedrijfspanden en voertuigen. Bij aanvraag van dit krediet is de kans groot dat u wel al cijfers kunt laten zien. U kunt bijvoorbeeld laten zien hoe de huidige situatie zorgt voor winst, en een analyse waaruit blijkt dat er meer vraag is naar uw product(en). Op deze manier is het risico voor de geldverstrekker zoveel mogelijk weggenomen en kunt u krediet aanvragen om als investering te gebruiken.

Bovengenoemde kredieten zijn natuurlijk niet alle zakelijke leningen die er bestaan. Zo is er nog het duurzame krediet, wat ervoor zorgt dat u op een duurzame manier kunt ondernemen, starterskrediet en is factoring ook een vorm van een bedrijfskrediet.

Wanneer kunt u een zakelijk krediet aanvragen?

Bijna alle ondernemers kunnen een zakelijk krediet afsluiten. Wat dat betreft gelden er geen specifieke voorwaarden over bijvoorbeeld wat voor type ondernemer u bent of in welke branche u werkzaam dient te zijn. Het is vooral belangrijk dat u kunt aantonen dat u het geleende geld weer terug kunt betalen. Door goede cijfers of een goed plan te laten zien, kunt u onderbouwen dat u het geleende geld weer terug kunt betalen. Door het afsluiten van een bedrijfskrediet neemt niet alleen u, maar ook de geldverstrekker natuurlijk ook een risico. Om de kans op een zakelijke lening zo groot mogelijk te maken, moet u het risico tot een minimum beperken. Dit kan door aan te tonen dat u goede cijfers heeft, en de prognose voor de toekomst er goed uitziet.

Iedere ondernemer kan dus in principe een bedrijfskrediet krijgen, maar u moet er wel voor zorgen dat het risico voor de geldverstrekker zo klein mogelijk is.

Als u bedrijfskrediet nodig hebt, is het belangrijk u hier goed in te verdiepen. Het ene krediet is perfect voor het ene bedrijf, terwijl het bij een ander bedrijf niet goed aansluit. Daarom is het belangrijk gebruik te maken van maatwerk. Maatwerk zorgt ervoor dat het krediet goed past bij uw onderneming en de manier waarop u zaken wilt doen.

Daarnaast is het prettig als er bij de aanvraag van een zakelijk krediet geen sprake is van oneindig veel voorwaarden waar u aan moet voldoen. Op deze manier kunnen er duidelijke afspraken gemaakt worden en duidelijke afspraken zorgen ervoor dat het voor u makkelijker is deze na te komen.

Kosten zakelijk krediet

Een zakelijk krediet is online te berekenen. Houdt er rekening mee dat er in veel gevallen sprake is van een minimaal bedrag dat u dient te lenen. Dit omdat de geldverstrekker kosten moet maken om het krediet aan te bieden.

Het is niet alleen zo dat u een minimaal bedrag dient te lenen, er is ook een maximaal bedrag voor een bedrijfskrediet. Dit maximum hangt af van verschillende dingen, zoals uw bedrijfsresultaten en de zekerheid die u kunt bieden. Hoe kleiner het risico voor de geldverstrekker, hoe groter de kans op een zakelijk krediet.

Het krediet voor uw bedrijf wordt aan de hand van uw bedrijfsresultaten en de zekerheden die u kunt bieden, berekent. Dit gaat in overleg met uw geldverstrekker. Op deze manier wordt duidelijk wat de mogelijkheden zijn. Dit is wel een complexe berekening, dus zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van uw bedrijfsresultaten van de afgelopen tijd, en dat u een prognose heeft voor de toekomst. Als u van start gaat als ondernemer en daardoor nog geen cijfers heeft, is het belangrijk dat u uw plannen goed heeft opgeschreven, goed marktonderzoek hebt gedaan en een prognose voor de toekomst hebt.

Aan een krediet zijn altijd kosten verbonden: een bedrijfskrediet is dus nooit gratis. Hoe hoog de kosten hiervoor zijn, is afhankelijk van verschillende factoren. Kosten waar u sowieso rekening mee moet houden, zijn:
Afsluitprovisie
Het geld dat u aan uw adviseur of tussenpersoon moet betalen voor het afsluiten van het zakelijke krediet.
Maandelijkse rente
Over een krediet moet u altijd rente betalen, de hoogte hiervan is afhankelijk van de hoogte van het bedrijfskrediet, wat voor krediet het is en waar u deze heeft afgesloten. De rente is een vergoeding voor de geldverstrekker, omdat deze bij het verstrekken van krediet natuurlijk een risico loopt. Het lukt namelijk niet iedere ondernemer om het zakelijke krediet weer terug te betalen.

Verder moet u ook rekening houden met:

  • Rentevast premie;
  • (Extra) aflossen van lening;
  • Oversluiten lening

Zakelijk krediet met een zo laag mogelijke rente

Als u een zo laag mogelijke rente wilt, is het verstandig het risico voor de kredietverstrekker zo veel mogelijk te beperken. Als u kunt laten zien dat u goede cijfers behaalt met uw bedrijf en de prognose voor de toekomst er rooskleurig uitziet, heeft u meer kans op een lage rente. De prognose is vooral van belang wanneer u nog niet beschikt over (goede) cijfers, bijvoorbeeld omdat u een startende ondernemer bent. Met behulp van de prognose kunt u dan een bedrijfskrediet aanvragen. Zorg er in dat geval ook voor dat u een goede marktanalyse hebt gemaakt. Hoe beter de prognose en de marktanalyse zijn, hoe lager de rente zal zijn die u over het bedrijfskrediet dat u af wilt sluiten, moet betalen.