Zakelijke lening aanvragen zonder jaarcijfers?

Een bedrijfsfinanciering zonder jaarcijfers aanvragen? Benieuwd naar of dit überhaupt mogelijk is? Het is mogelijk, mits u het risico op een gedegen wijze in kaart weet te brengen en dat voor de geldverstrekker niet te groot is. Met name startende ondernemers hebben over het algemeen nog niet de cijfers om een krediet voor bedrijven aan te vragen. Toch zijn zij op zoek naar een kapitaal om goed van start te kunnen gaan. Wat dat betreft bestaan er verschillende mogelijkheden, mits u goed weet hoe u zich dient te presenteren.

Het is vooral van belang om aan te geven waarom u zoekt naar een bedrijfsfinanciering zonder cijfers en hoe u er de komende maanden of jaren voor gaat zorgen dat er voldoende inkomsten worden gegenereerd. De geldverstrekker wil er uiteindelijk vooral voor zorgen dat u het bedrijfskrediet weer netjes terug zal betalen. Des te groter de kans dat u daarin zal slagen, des te groter ook de kans dat u de bedrijfsfinanciering daadwerkelijk kunt afsluiten. Zorg er wat dat betreft voor dat u bijvoorbeeld een goed bedrijfsplan maakt om daarvoor te kunnen zorgen.

Wat is een bedrijfsfinanciering zonder jaarcijfers?

Wat maakt een bedrijfsfinanciering zonder jaarcijfers eigenlijk zo uniek? Normaal gesproken heeft u als ondernemer de mogelijkheid om een bedrijfskrediet aan te vragen op basis van de huidige cijfers. Kunt u laten zien dat uw machines een groot deel van de tijd draaien en dat u daarmee zorgt voor goede zwarte cijfers? Indien u daarnaast aan kunt tonen dat er meer vraag is naar uw producten is het relatief gemakkelijk om een bank te overtuigen van de noodzaak tot een bedrijfskrediet. Dat geldt tevens voor dienstverleners die hun doelgroep goed kunnen omschrijven en kunnen aantonen dat ze meer middelen of kapitaal nodig hebben om de dienstverlening op te schalen.

De cijfers geven de geldverstrekkers aan hoe een euro aan investering zich vertaalt naar nieuwe mogelijkheden en uiteindelijk extra euro’s aan omzet. Die extra euro’s maken het mogelijk om de rente over de bedrijfsfinanciering te betalen en voor de aflossing daarvan te zorgen. Het financiële plaatje biedt zekerheid en voorkomt daarmee een belangrijk deel van het risico voor de geldverstrekker waar het om gaat. Dat neemt niet weg dat het daarnaast tevens van belang is om voor een gedegen bedrijfsplan te zorgen, net als startende ondernemers.

Een bedrijfsfinanciering zonder cijfers of met BKR ziet er echter heel anders uit. Het is dan niet mogelijk om het risico te beperken door goede cijfers te laten zien. Bent u bijvoorbeeld een startende ondernemer? De cijfers zijn er dan simpelweg nog niet, waardoor u die ook niet aan de bank kunt overleggen. In plaats daarvan dient u een goede prognose te maken om de geldverstrekker te overtuigen van het feit dat het een goede investering vormt. Dit vraagt om een andere aanpak, maar is bepaald niet onmogelijk. U kunt wat dat betreft een bedrijfsfinanciering zonder cijfers afsluiten, mits u dat op de juiste wijze aan weet te pakken.

Bedrijfsfinanciering voor startende ondernemers

De bedrijfsfinanciering voor startende ondernemers bedraagt gemiddeld genomen maximaal €50.000. Het is een bedrag dat u kunt gebruiken om een pand te huren, machines aan te schaffen en er bijvoorbeeld voor te zorgen dat u voldoende voorraad tot uw beschikking heeft. Daarnaast zal u andere kosten moeten maken om van start te kunnen gaan en voor de eerste omzet te kunnen gaan zorgen. U heeft uiteraard ruim voldoende de tijd om de bedrijfsfinanciering weer netjes af te lossen en er daarmee voor te zorgen dat u de onderneming goed op poten kunt zetten.

Zelfs in tijden van crisis kunt u gebruik maken van de bedrijfsfinanciering zonder cijfers of het bedrijfskrediet met BKR. Het is er uiteraard niet gemakkelijker op geworden, maar met de juiste voorbereiding kunt u daar nog wel degelijk voor zorgen. Het is vooral van belang dat u de bank aantoont dat u een goed plan heeft als ondernemer en u gedegen onderzoek heeft gedaan naar de markt en de mogelijkheden. Des te beter de prognose is en des te beter u de vragen van de geldverstrekker kunt beantwoorden, des te groter ook de kans is op een bedrijfsfinanciering. Zorg er wat dat betreft voor dat u een goed beeld heeft van hoe de toekomst er waarschijnlijk uit zal gaan zien.

De startende ondernemers zijn uiteindelijk de motor van de economie, waardoor banken wel degelijk het belang zien om daar regelmatig in te investeren. Een bedrijfsfinanciering voor startende ondernemers brengt aan de andere kant relatief veel risico met zich mee. Vandaar dat het zo belangrijk is om er voor het bedrijfskrediet zonder cijfers voor te zorgen dat u goed weet waar u het over heeft. Verplaats u in de schoenen van de bank en probeer te bedenken waar eventuele valkuilen of onzekerheden zouden kunnen zitten.

Bedrijfskrediet zonder cijfers

Benieuwd hoe u kunt zorgen voor het bedrijfskrediet zonder cijfers aan de hand van een bedrijfsplan? Het plan bestaat over het algemeen uit 4 verschillende onderdelen:

  • Persoonlijk deel
  • De externe organisatie
  • De interne organisatie
  • Het financiële plan

Het is van belang om het bedrijfsplan op een gedegen wijze op te stellen en daar bijvoorbeeld professioneel in mee te laten kijken. In het persoonlijke deel zorgt u ervoor dat u een goede schets geeft van wie u bent en welke achtergrond u heeft. Uiteraard is er sprake van een CV van uzelf en een goede beschrijving van uw eigenschappen. Heeft u al eerder ondernemingen geleid of is er sprake van opleidingen of ervaringen die kunnen bijdragen aan de kans op succes? Het is van belang daar melding van te maken en die bovendien goed toe te lichten in het bedrijfsplan.

Het tweede deel van het bedrijfsplan bestaat uit de externe organisatie. Het is van belang om een goede analyse van de markt te maken en de mogelijke concurrentie in beeld te brengen. Door dit onderdeel zeer serieus te nemen heeft u de mogelijkheid de bank aan te geven dat u weet waar u mee bezig bent. Een goed beeld van de concurrentie voorkomt immers dat u voor onverwachte verrassingen komt te staan. Het neemt een deel van het risico voor de bedrijfsfinanciering zonder cijfers weg.

Tenslotte zorgt u in het bedrijfsplan voor een analyse van de interne organisatie en het financiële plan. Zorg ervoor dat u goed nadenkt over zaken als de rechtsvorm en bijvoorbeeld de vijf P’s. Het zijn product, prijs, promotie, plaats en personeel. Het geeft een goede omschrijving van hoe de onderneming eruit zal gaan zien en hoe u zaken wilt gaan doen. Met het financiële plan voor de onderneming maakt u de plannen concreet en doet u een prognose met betrekking tot de inkomsten en uitgaven. Dit deel is uiteraard van belang voor de financiering en dient bovendien reëel te zijn. Zorg in ieder geval voor de balans, voor een winst- en verliesrekening en uiteraard het kasstroomoverzicht. Een accountant kan u daar goed bij van dienst zijn. Een gedegen bedrijfsplan met deze verschillende onderdelen maakt de kans op een bedrijfsfinanciering zonder cijfers zo groot mogelijk, zodat u daarmee als startende ondernemer aan de slag kunt gaan.

Bedrijfsfinanciering met BKR

Wilt u een bedrijfsfinanciering met BKR afsluiten? Houd er rekening mee dat een dergelijk krediet een aanzienlijk risico met zich mee kan brengen. Indien u op dit moment al een (negatieve) BKR-registratie heeft is het verstandig daar eerst goed aan te werken of te voorkomen dat dit u nog langer zal achtervolgen. Veel van de banken zullen niet zomaar een bedrijfsfinanciering aanbieden op het moment dat zij ontdekken dat u al een registratie bij het BKR heeft. Dit werkt zowel in het voordeel van de bank als voor u, aangezien het u beschermt tegen te hoge schulden. Het is desalniettemin wel mogelijk om over de mogelijkheden te spreken. Het is verstandig om open te zijn over het feit dat u eventueel een bedrijfsfinanciering met BKR wenst. Dit voorkomt onverwachte problemen.

Wilt u een bedrijfsfinanciering zonder cijfers aanvragen of bent u specifiek benieuwd naar de mogelijkheden als startende ondernemer? Het is een goed idee om gewoon eens een gesprek aan te vragen en aan te geven wat u van plan bent. Is het bedrijfsplan al af of bent u benieuwd wat u daar specifiek in op dient te nemen om een goede indruk te kunnen maken? Plan direct een gesprek in en informeer naar het bedrijfskrediet zonder cijfers of doe een aanvraag voor de financiering die u nodig heeft om van start te kunnen gaan met uw onderneming.