Bureau Krediet Registratie – BKR

Bureau Krediet Registratie registreert alle kredieten boven de €250, denk hierbij aan een persoonlijke lening, doorlopend krediet, autofinanciering en een koop-op-afbetaling bij een postorderbedrijf. Daarnaast registreert het ook betalingsachterstanden van leningen. We spreken dan over een negatieve BKR registratie of een BKR codering. Een registratie is niet negatief, we spreken daarom bij een achterstand van een codering of een negatieve BKR registratie. Hypotheken vallen hier in eerste instantie niet onder, die zijn alleen geregistreerd wanneer er sprake is van een betalingsachterstand van meer dan 120 dagen.

Het Bureau Krediet Registratie heeft als taak het leen- en aflosgedrag van consumenten in Nederland te registreren. Daartoe heeft ze het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) ingesteld, die de betalingsverplichting van de Nederlandse consument bijhoudt. U bent bekend bij het BKR als u een flexibel krediet, een creditcard, koop-op-afbetaling en/of een kredietlimiet op uw betaalrekening hebt.

Registratie BKR

Banken en de meeste andere kredietverleners zijn verplicht om het Bureau Krediet Registratie in te schakelen voor iedereen die een lening wil afsluiten. Zij kijken of u al leningen hebt lopen; als dat het geval is wordt er nagekeken wat de beginhoogte was van dit krediet, wanneer u dit hebt afgesloten – in geval van een persoonlijke lening/autofinanciering – en tot wanneer u deze lening dient te betalen. En als belangrijkste of er geen achterstanden zijn op lopende kredieten, of er in het verleden achterstanden zijn geweest. Wanneer een achterstand is gecodeerd, met een zogenoemde A codering, zal dit zichtbaar zijn. Wanneer de achterstand is hersteld en de financiering volledig is afgelost, zal er een H (van herstelcodering) achter de A codering komen te staan. Banken kunnen op deze manier zien of een achterstand nog actief is of niet. Wanneer er een negatieve codering wordt geregistreerd en u de lening uiteindelijk terugbetaald, dan zal deze herstelcodering nog 5 jaar zichtbaar zijn.

Deze gegevens worden naast het inkomen en de vaste lasten meegenomen in de berekening van de bank, wat uitwijst of u in aanmerking komt voor een lening/hypotheek. Op het moment dat u bij die 6% van de consumenten hoort die betalingsproblemen heeft, zal de bank in de meeste gevallen besluiten om geen lening te verstrekken. Toch zijn er kredietverstrekkers buiten de banken om, waarbij ondernemers met een codering toch in aanmerking komen voor een financiering.

Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI)

Het CKI registreert in het BKR alle persoons- en kredietgegevens. CKI is een positief registratiesysteem met informatie over aangedane kredietcontacten en eventuele achterstanden daarop. Het CKI is een zeer belangrijk systeem. Banken kunnen precies zien wie een negatieve codering heeft, dit kunnen ze opvragen bij het BKR. Voor het BKR is het belangrijk dat veel bedrijven zijn aangesloten zodat het CKI zo uitgebreid mogelijk blijft.

Coderingen

Als u een achterstand in de betaling hebt opgelopen en de bank heeft dit gemeld bij het Bureau Krediet Registratie, dan hebt u daar per post bericht over ontvangen. Wanneer dit gebeurt krijgt u een zogenaamde A codering (achterstand). Deze achterstandscodering maakt het verkrijgen van een krediet moeilijker. Wanneer u als ondernemer een codering op uw naam hebt dan zijn de mogelijkheden voor het verkrijgen van een krediet groter dan wanneer u in loondienst werkt. Wanneer een krediet is afgelost, komt er een H van herstelcodering te staan. Deze codering blijft 5 jaar naar herstel zichtbaar en verdwijnt daarna uit het overzicht. Een lening aanvragen met een H codering is vaker mogelijk dan wanneer de codering nog niet hersteld is, maar toch zal deze per situatie worden beoordeeld door de kredietverstrekker.

  • Opvragen BKR
    Alleen de organisaties die bij het BKR zijn aangesloten en u kunnen uw gegevens opvragen bij het Bureau Krediet Registratie. De kosten zijn circa € 4,95. De banken, tussenpersonen en financieringsmaatschappijen welke hierbij zijn aangesloten betalen hiervoor elke maand een X bedrag. Dit bedrag is afhankelijk van de geschatte aantal toetsingen per maand.
  • Hoelang blijft mijn negatieve BKR registratie of BKR codering nog zichtbaar?
    Als u uw schuld hebt afgelost, blijft de registratie automatisch nog vijf jaar staan. Na vijf jaar vervalt de registratie vanzelf.

Is een lening met een BKR codering mogelijk?

Een lening met een BKR codering afsluiten is zeker mogelijk. Als kredietverstrekker aan ondernemers bent u niet verplicht aangemeld te zijn bij het BKR. Uiteraard zijn er wel andere tools om iemands financiële positie in te schatten. Het BKR is in het leven geroepen om te zorgen dat mensen niet meer overgefinancierd raken, of om een beeld te geven aan een kredietverstrekker wanneer bijvoorbeeld alle leningen op het BKR te laat zijn betaald en voorzien zijn van een negatieve BKR registratie. Uiteraard heeft elk persoon een verhaal waarom zij gecodeerd staan op het BKR en bij Atlantis Financiers kijken wij vooral naar het verhaal achter de codering.

Waar ligt het dan aan of u een lening kunt krijgen terwijl er een BKR codering is? Dat is een simpel antwoord. Als u financieel gezien een kleine schuld hebt of op een ongelukkige manier een BKR codering hebt opgelopen dan is een lening verkrijgen ondanks een BKR codering geen probleem. Er zal extra uitleg en verificatie gevraagd worden door de kredietverstrekker, maar wanneer de uitleg en de bijbehorende informatie toereikend zijn dan zullen er verschillende mogelijkheden zijn. Wanneer er een grote schuld is, dan zal dit de zaak moeilijker maken. De hoogte van een lening wanneer u een BKR codering hebt, verschilt ook weer per kredietverstrekker en nog veel belangrijker per individuele financiële situatie.

Er wordt bij het woord krediet/financiering of lening gedacht aan een ‘’zak met geld’’, dus een bedrag wat u in één keer op uw rekening krijgt en wat voor verschillende of juist één specifieke doeleinde kan gebruiken. Toch zijn er meer soorten krediet. Waaronder ook factoring. Bij factoring wordt er een krediet afgegeven op de facturen die u als ondernemer uitstuurt. Dat wil dus zeggen, dat u uw factuur over het algemeen binnen enkele dagen betaald krijgt door de factoringmaatschappij. Hierdoor loopt u dus niet achter de feiten aan, wanneer u bijvoorbeeld een keer een maand krap zit en u hierdoor de maandtermijn van uw krediet niet kan betalen. Voor dit krediet hebt u enkel uw verkoopfacturen nodig.