Voor wie is factoring?

Factoring wordt vaak gebruikt als een verzamelwoord voor financiering van debiteuren, inkoop van voorraden en/of debiteurenbeheer.

Meestal wordt met factoring een vorm van debiteurenfinanciering bedoeld, waarbij de debiteurenportefeuille wordt uitbesteed aan een factoringmaatschappij dat zorgt voor de afhandeling van de debiteuren. Zij neemt de afhandeling van debiteuren over en ontvangt daarvoor meestal een percentage van de omzet, dit is echter afhankelijk van welke vorm van factoring is gekozen.

Naast financiering van debiteuren wordt ook het beheer van de debiteurenportefeuille aan de factoringmaatschappij overgedragen. Daardoor is factoring van debiteuren zeer geschikt voor groeiende bedrijven, omdat de omvang van de financiering meegroeit met de omvang van de debiteurenportefeuille.

Financiële afwikkeling van A tot Z

Een factoringmaatschappij kan de financiële administratie en debiteurenbeheer overnemen en wanneer nodig, zorg dragen voor de uitvoering van de aanmanings- en incassoprocedures. Voor u als ondernemer scheelt dit veel werk, administratieve rompslomp en kantoorkosten. De factoringmaatschappij zorgt ervoor dat de vordering zo snel mogelijk wordt geïnd, waardoor de ondernemer is verzekerd van continuïteit in het debiteurenbeheer en van een solide aanpak.

Een onderneming die te maken heeft met een snelle groei en/of met pieken wegens seizoensinvloeden of door feesten en vakanties, kan met een bancaire financiering krap komen te zitten. Factoring kan in deze situaties voor uw bedrijf van positieve invloed zijn. Ook kan het een middel zijn om te financieren. Factoring is daarnaast aantrekkelijk als financieringsmiddel bij een bedrijfsovername, management buy in of management buy out.

Slecht betalende debiteuren

Voor iedere onderneming zijn slecht betalende debiteuren een bron van zorg en ergernis. Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 36,5% van de bedrijven met vooropgezette bedoeling te laat betaalt. Door de betaling uit te stellen, kan een afnemer in feite renteloos zijn betalingen uitstellen. En zorgen voor een grotere cashflow voor zijn eigen onderneming.

Het is voor een onderneming dus cruciaal om goed inzicht te hebben in het debiteurenbeheer. Soms worden ondernemers ook geconfronteerd met het uitblijven van een betaling, dit gebeurt niet altijd bij nieuwe cliënten maar kan ook voorkomen bij vaste cliënten. Zelfs als er al jaren sprake is van een hechte samenwerking. Het debiteurenrisico laat zich moeilijk inschatten. Er spelen veel meer factoren een rol dan alleen de jaarcijfers van een bedrijf, de duur van het bestaan van en de ervaring met de betreffende onderneming.

Het risico van niet betalende afnemers kunt u dus geheel of gedeeltelijk uitbesteden. Tot een bepaalde limiet, die wordt vastgesteld op basis van de kredietwaardigheid van uw afnemer, vergoedt de Factoringmaatschappij het factuurbedrag als de afnemer niet betaalt. Voor transacties binnen Europa kan deze dekking tot 100 procent bedragen.

Waarom kiezen voor factoring?

De voornaamste redenen om te kiezen voor factoring en het debiteurenbeheer uit te besteden zijn;

  • De gemiddelde debiteurentermijn ligt ver boven de gewenste betalingstermijn;
  • De bewaking van de debiteuren leidt tot een te hoge werkdruk;
  • De verschillende disciplines en bijbehorende kennis zijn onvoldoende aanwezig in de organisatie;

 

  • De werkzaamheden op het gebied van debiteurenbeheer en verkoop moeten gescheiden worden;
  • Er zijn te veel verliezen op debiteuren;
  • Er is onvoldoende inzicht in de actuele betalingsachterstanden van de debiteuren.

Verschillende vormen Factoring

Er zijn drie vormen binnen factoring, die over het algemeen het vaakst gebruikt worden;

Traditionele Factoring, Spot Factoring en Reverse Factoring. Deze vormen van factoring verschillen van elkaar in voorwaarden en kosten. Zo wordt bij de Traditionele Factoring de debiteurenportefeuille volledig verpand, terwijl de ondernemer bij Spot Factoring zelf per factuur kiest of deze wel of niet verkocht wordt. Reverse Factoring daarentegen heeft veel overeen met Traditionele Factoring, behalve dat zij voor ondernemers die financieel krap zitten, maar wel te maken hebben met a-debiteuren, de ideale factoring oplossing zijn.