Factoring in combinatie met financiering?

Factoring is een financieringsvorm. Veel bedrijven hanteren lange betalingstermijnen zodat u als ondernemer lang op de betalingen van uw facturen moet wachten. Een factormaatschappij zoals Atlantis Financiers kan uw debiteurenportefeuille financieren. Zo wordt u als ondernemer flink wat zorgen ontnomen en houdt u uw cashflow op gang.

Factoring van debiteuren is zeer geschikt voor groeiende bedrijven, omdat de omvang van de financiering meegroeit met de omvang van de debiteurenportefeuille. Factoring is onder andere een uitkomst om bedrijven die in een moeilijke periode zitten hier doorheen te helpen, maar is ook net zo goed een uitstekende oplossing voor ondernemers die niet lang op hun geld willen wachten. In verschillende branches zijn betaaltermijnen van 60 dagen geen uitzondering, maar als u deze facturen binnen enkele dagen voldaan krijgt zal dit een boost zijn voor u cashflow én onderneming.

Naast financiering van debiteuren kan ook het beheer van de debiteurenportefeuille aan de factormaatschappij worden overgedragen. Op deze manier is uw debiteurenportefeuille altijd up-to-date en zal het aantal te late betalingen fors dalen.

Juridische ondersteuning

Factormaatschappijen zijn geen incassobureaus. Het grote verschil is een vrijwel directe uitbetaling van uw facturen, waardoor u meteen weer financiële armslag krijgt en niet achter de feiten aanloopt. Daarnaast stelt Atlantis Financiers als factormaatschappij zich op vriendelijke wijze op, als een verlengstuk van uw organisatie. Mocht er na veelvuldig telefonisch contact toch een juridisch geschil ontstaan, dan zal Atlantis Financiers één van haar ervaren juristen inschakelen om hierin te bemiddelen namens uw bedrijf. Zo bent u direct verzekerd van juridische steun.

Debiteurenbeheer

De factormaatschappij beschikt veelal over een ruime expertise op het gebied van adequaat debiteurenbeheer. Het beheer van de debiteurenportefeuille kan dan ook met een gerust hart worden uitbesteed aan de factormaatschappij.

Ondernemingen die hebben gekozen voor factoring profiteren hiervan mee doordat zij door de uitbesteding zelf geen tijd en energie hoeven te steken in het aanmanen en innen van openstaande vorderingen, en zich dus volledig kunnen richten op hun core business.

Ook al heeft het bedrijf geen directe behoefte aan financiering, debiteurenbeheer heeft grote voordelen. Door uw debiteurenbeheer uit te besteden, bespaart u kosten op personeel en administratieve handelingen. We controleren de kredietwaardigheid van uw klanten en zitten bovenop de betalingen van uw debiteuren. Doordat uw klanten sneller betalen, wordt uw liquiditeit beter. En dat geeft weer financiële ruimte om te investeren.

Kosten factoring

De kosten van factoring bestaat uit twee delen: provisie en rente. U betaalt de factormaatschappij, zoals Atlantis Financiers, op basis van provisie. U betaalt maandelijks een vast bedrag of een percentage van de omzet, tussen de 1,5% en 6%. Het percentage is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder het aantal debiteuren, het aantal facturen en het gemiddelde factuurbedrag.

Daarnaast betaalt u voor factoring rente over het contant gemaakte bedrag. De factormaatschappij neemt bij factoring uw debiteurenportefeuille over om vervolgens tussen de 30% en 90% contant te maken. U kan dit beschouwen als een kredietfaciliteit, waarover rente betaald dient te worden.

Het rentepercentage komt overeen met de rentestand op de financiële (leen)markt.

De totale kosten zijn afhankelijk van het aantal facturen wat wordt bevoorschot en hoeveel tijd er tussen het indienen van de factuur en de uitbetaling zit.

Wanneer is factoring interessant?

Factoring is voor u als ondernemer interessant indien u te maken hebt met lange betalingstermijnen of als uw bedrijf een snelle groei doormaakt. Het kan ook interessant zijn indien u te maken heeft met veel nieuwe klanten of buitenlandse klanten. Boekhoudkundig gezien indien er een lage solvabiliteit is, of activa die voor meer dan 30% in handelsvorderingen bestaat.

Door de extra financiële ruimte die ontstaat, hebt u de kans om te investeren en om te groeien. Kortom, factoring is interessant indien het innen van vorderingen om wat voor reden dan ook een flinke klus voor u is.

Het kan moeilijk zijn voor nieuwe bedrijven om een lening te verkrijgen. In veel gevallen geven banken geen krediet of financiering aan nieuwe of startende bedrijven. Voor deze bedrijven kan factoring een uitkomst bieden.

Bedrijven kunnen hun aandacht richten op operationele zaken in plaats van tijd te steken in onbetaalde facturen. Eén van de meest voorkomende redenen dat bedrijven hun facturen verkopen aan factoringbedrijven is dat de factoringbedrijven ook het debiteurenbeheer overnemen. Dit wil zeggen dat bedrijven niet achter onbetaalde facturen aan hoeven te zitten, want dit doet het factoringbedrijf voor hen. Dit neemt bedrijven veel werk uit handen en zorgt ervoor dat er meer tijd over blijft voor operationele zaken wat bijdraagt aan de groei en succes van een bedrijf.