Hoe verschilt de incasso voor particulieren en bedrijven van elkaar?

Overeenkomsten met bedrijven, overheden en consumenten kennen standaard een overeengekomen betalingstermijn. Dat is de periode die de afnemer de tijd heeft om de kosten voor de goederen of diensten te voldoen. De termijn dient redelijk te zijn. Er bestaat geen wettelijk minimum voor de betalingstermijn richting bijvoorbeeld consumenten. Er zijn echter wel richtlijnen voor Business to Business (B2B) overeenkomsten.

De betalingstermijn staat over het algemeen in de algemene voorwaarden. Wordt de termijn (flink) overschreven? Incasso richting particulieren of richting bedrijven kan dan helpen de factuur toch te innen. Wanneer er geen sprake is van een automatische incassering en de betaling uitblijft helpt een incassobureau u de factuur alsnog te innen en de betaling veilig te stellen.

Core en B2B incasso

We spreken van een normale (Core) incasso voor particulieren en een zakelijke (B2B) Europese incasso voor bedrijven. Deze varianten verschillen van elkaar. De debiteur voor een B2B vordering dient altijd een bedrijf te zijn, de debiteur voor een Core vordering kan zowel een particulier als een bedrijf zijn. U dient de vordering binnen het B2B schema minimaal 1 werkdag voor de datum van de vordering aan te leveren. Bij een normale incassering dient u de eerste doorlopende en eenmalige vordering 5 werkdagen voor het incasseren aan te leveren, een volgende doorlopende vordering mag 2 werkdagen vooraf worden aangekondigd.

Gebruikt u een zakelijke B2B vordering? De debiteur heeft dan geen storno recht, iets dat wel het geval is bij een Core vordering. De debiteur kan dan tot 8 weken na de incassering laten storneren. Houd er rekening mee dat dit kan zonder opgave van reden. Een ongeautoriseerde vordering kan zelfs tot 13 maanden na de vorderingsdatum worden gestorneerd.

De B2B incassering is alleen mogelijk als de bank van de debiteur het B2B schema ondersteunt, dat is niet standaard het geval.

Incassokosten en wettelijke rente

De incassokosten zijn vastgesteld op basis van een standaardvergoeding. Daarnaast is er sprake van wettelijke rente. Houd er rekening mee dat de incasso naar particulieren een andere wettelijke rente oplevert dan de incasso naar bedrijven. De B2B incasso is een stuk duurder, omdat er sprake is van de wettelijke rente voor handelstransacties. Deze ligt hoger dan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties die geldt voor consumenten die te laat zijn met de betaling van hun factuur.

De incassokosten staan voor kosten die u als schuldeiser dient te maken om een geldvordering te kunnen innen. Indien een debiteur het openstaande bedrag niet uit zichzelf betaalt dient u immers extra moeite te doen om de factuur toch te kunnen innen. De incassokosten bedragen standaard een percentage van de te innen factuur. Er geldt echter een minimumvergoeding van €40, waardoor met name kleine facturen snel duurder kunnen worden als het gevolg van de incassokosten.

Maakt u gebruik van B2B incasso richting een bedrijf? U kunt in de overeenkomst afwijkende voorwaarden voor de incasso naar bedrijven opnemen, bijvoorbeeld met betrekking tot de kosten die u in rekening brengt. Is er geen sprake van specifieke voorwaarden met betrekking tot dit onderwerp? Dan is de wettelijke regeling van kracht en geldt het percentage van de factuur als incassokosten met een minimum van €40.

Incasso op basis van no cure, no pay

Het is in veel van de gevallen mogelijk om gebruik te maken van incasso naar particulieren en bedrijven op basis van no cure, no pay. Dat betekent dat u zich geen zorgen hoeft te maken over eventuele aanvullende kosten, wanneer het onverhoopt niet zou lukken om een factuur te incasseren. In plaats daarvan kunt u de opdracht tot de (B2B) incasso geven. U laat een incasso-opdracht uitvoeren om de openstaande factuur alsnog te innen en er daarmee voor te zorgen dat u het openstaande bedrag kunt ontvangen. Indien dat lukt brengen we de debiteur zowel het oorspronkelijke factuurbedrag, de wettelijke rente en de incassokosten in rekening. De debiteur is niet verplicht om de incassokosten te betalen, maar die brengen we standaard in rekening.

Besluit de debiteur alleen het oorspronkelijk openstaande bedrag te betalen? In dat geval brengen we u de kosten voor de incasso in rekening. Dit doen we uiteraard op een wijze die ervoor zorgt dat de kosten nooit hoger zullen oplopen dan het bedrag dat u aan de andere kant wenst te incasseren bij de debiteur.

Wat dat betreft maken we op verschillende manieren onderscheid tussen de incasso naar particulieren en de incasso naar bedrijven. De B2B incasso is aan enkele extra wettelijke richtlijnen verbonden en ook de B2B incasso op basis van het specifieke schema zit net wat anders in elkaar. Het is vooral van belang daar rekening mee te houden wanneer u op grote schaal betalingen wenst te innen en u daarvoor zoekt naar de meest geschikte methode.

Meer informatie?

Uiteraard kunnen we u al op voorhand adviseren over de incasso naar bedrijven en die naar particulieren, zodat u goed weet waar u aan toe bent. We schetsen u de voor- en nadelen of de mogelijkheden, afhankelijk van uw specifieke situatie. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over de incasso-mogelijkheden, de wettelijke richtlijnen waar u aan dient te voldoen en bijvoorbeeld wanneer er een factuur open blijft staan. Wij gaan er graag voor u mee aan de slag.