Oninbare vorderingen: hoe werkt het opkopen van facturen die oninbaar blijken?

Te maken met oninbare vorderingen en benieuwd wat u daar het best mee kunt doen?

U kunt de vorderingen uiteraard gewoon afboeken. In dat geval accepteert u het feit dat de debiteur de factuur niet meer zal voldoen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een debiteur failliet gaat en u er geen heil meer in ziet het geld via de curatoren te innen. U boekt de factuur af, u accepteert als het ware uw verlies en schrijft dat toe aan een post met onverwachte tegenvallers. Toch is dat lang niet altijd nodig. Indien er sprake is van een oninbare vordering kunt u die verkopen en door een incassobureau laten innen.

Houd er bovendien rekening mee dat u in ieder geval de btw op oninbare vorderingen kunt terugvragen of dat u de factoor kunt machtigen op het moment dat u een bedrijf voor factoring heeft ingezet. U heeft de btw tijdens de btw-aangifte eerder immers al betaald, een bedrag dat u terug kunt vragen. Dit is zeer de moeite waard en hoeft bovendien niet ingewikkeld te zijn. U zorgt er daarmee voor dat u op de juiste wijze om kunt gaan met de oninbare vorderingen waar u eventueel en onverhoopt mee te maken krijgt.

Oninbare vorderingen afboeken

Het afboeken van oninbare vorderingen is de meest gemakkelijke, maar ook de minst interessante optie. U kiest er in dat geval voor om geen pogingen meer te doen om de factuur te innen. In plaats daarvan besluit u de oninbare vorderingen af te schrijven door deze af te boeken binnen de administratie. Het betekent in de praktijk dat u de betaling niet meer probeert te incasseren. Gaat het om een factuur van €15.000 voor geleverde diensten, exclusief btw? U boekt het bedrag af, waardoor dit ten laste zal gaan van de winst die u maakt. Houd er wat dat betreft rekening mee dat het afboeken van oninbare vorderingen behoorlijke financiële impact kan hebben op uw bedrijf.

Benieuwd wanneer het afboeken van oninbare vorderingen toch een goed idee blijkt? Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een debiteur failliet is en er geen mogelijkheden meer bestaan om via de curatoren voor de incasso te zorgen. Blijkt bijvoorbeeld dat er nauwelijks nog waarde in de onderneming zit nu ook de liquiditeiten zijn verdwenen? In die gevallen is het afboeken van oninbare vorderingen soms de enige oplossing. Het is een pijnlijke stap, maar biedt u wel de rust van het feit dat u er eindelijk een streep onder kunt zetten.

In andere gevallen is het interessant om de oninbare vorderingen op een andere manier in te zetten. U kunt die bijvoorbeeld op laten kopen door daarvoor gespecialiseerde partijen. Wij zorgen er met het opkopen daarvan bijvoorbeeld voor dat u een mooi bedrag ontvangt en wij de factuur van u kunnen overnemen. We gaan aan de slag met de oninbare vorderingen waar u mee te maken heeft. U heeft daar zelf geen omkijken meer naar. We betalen u een mooi bedrag voor de openstaande facturen, zodat u direct door kunt met ondernemen. U neemt een deel van uw verlies, zodat u er direct een punt achter kunt zetten.

Oninbare vorderingen laten opkopen

Benieuwd hoe het opkopen van oninbare vorderingen in z’n werk gaat? We zullen de facturen waarop u geen betaling ontvangt voor u beoordelen en kunnen u aan de hand daarvan een bod uitbrengen. Uiteraard proberen we u een mooi bedrag te bieden voor de oninbare vorderingen waarvan sprake is. Dit betekent pure winst ten opzichte van het afboeken van een dergelijke factuur. In dat geval zou u er niets meer aan overhouden, dankzij het opkopen van de oninbare vorderingen kunt u in ieder geval voor enige inkomsten zorgen.

We kunnen de oninbare vorderingen opkopen dankzij onze uitgebreide ervaring met zowel de minnelijke incasso als de gerechtelijke incasso. We zullen na het opkopen van de facturen waarop u geen betaling kunt ontvangen aan de slag gaan met de minnelijke incasso. Dat betekent dat we proberen de betaling te innen op basis van goed overleg. We berekenen slechts de incassokosten en de wettelijke rente. We houden ons daarbij netjes aan de actuele wetgeving op dit gebied. We gaan op een minnelijke wijze aan de slag met de oninbare vorderingen en proberen op die manier de vordering te innen. Lukt dat? Dan ontvangen wij de betaling, u heeft er tijdens het opkopen immers al uw betaling voor ontvangen.

Blijkt het lastiger dan gedacht om de oninbare vorderingen te innen? We hebben bovendien ervaring met de gerechtelijke incasso die er plaats kan vinden. Dat betekent dat we de wanbetaler op een gerechtelijke wijze zullen benaderen. Op die manier dwingen we de debiteur alsnog tot een betaling van de factuur die nog open staat. Daar zijn meer kosten aan verbonden, die de debiteur dient te betalen. Opnieuw geldt dat we u tijdens het opkopen van de oninbare vorderingen al kunnen uitbetalen, waardoor de eventuele betaling naar ons vloeit.

Het zijn de verschillende mogelijkheden die we hebben binnen incasso die het mogelijk maken de oninbare vorderingen bij u op te kopen. We hebben wat dat betreft meer mogelijkheden om het bedrag alsnog te kunnen innen. Uiteraard kunnen onze specialisten op voorhand inschatten hoe groot de kans is dat we de oninbare vordering alsnog betaald kunnen krijgen. Op basis daarvan kunnen we u een deel van de factuur vergoeden. Dat betekent dat u direct over het geld kunt beschikken en wij het risico op ons nemen dat de oninbare vorderingen uiteindelijk toch niet te innen blijken.

Btw terugvragen op oninbare vorderingen

Besluit u de oninbare vorderingen af te boeken en niet op te laten kopen? In dat geval kunt u de btw terugvragen bij de Belastingdienst. U kunt dat doen op het moment dat u zeker weet dat de debiteur de factuur niet of niet volledig zal betalen. Het is van belang om een brief te sturen naar uw belastingkantoor, binnen een maand na het tijdvak waarin duidelijk is geworden dat de debiteur de factuur niet meer zal voldoen. Stuur een brief met daarnaast de gegevens waaruit blijkt dat de afnemer niet zal gaan betalen. Noteer in ieder geval de naam en het adres van uw debiteur, de datum en het nummer van de factuur, het niet-betaalde factuurbedrag en het bedrag aan btw dat u wilt terugvragen. Staan de gegevens op de factuur? Dan kunt u daarvan een kopie opsturen om aan te geven waar het om gaat.

Is er sprake van een factoorovereenkomst, omdat u gebruik maakt van factoring? In dat geval hebben wij de vordering op uw debiteur afgenomen, net als wanneer we de vordering van u opkopen. Het betekent dat wij als factoor de mogelijkheid hebben om namens u de betaalde btw terug te vragen. U heeft er een betaling voor ontvangen, wij nemen het risico van de betaling vanaf dat moment op ons.

We vragen u ons te machtigen om de btw terug te vragen. We doen dit bij de Belastingdienst volgens de officiële weg die daarvoor geldt. Dankzij uw machtiging hebben wij de mogelijkheid om de betaalde btw terug te vragen. We betalen u de btw tijdens het opkopen van de factuur, zodat de administratie weer volledig in orde is.

Het opkopen van oninbare vorderingen vormt in veel gevallen een mogelijkheid om direct verder te kunnen met ondernemen. We zorgen er door middel van factoring voor dat u niet langer hoeft te wachten op uw geld en u niet hoeft af te wachten of de debiteur uiteindelijk toch nog over zal gaan tot de betaling. In plaats daarvan zorgen we ervoor dat u direct over het geld kunt beschikken en u bijvoorbeeld uw medewerkers weer uit kunt betalen. Bovendien zullen wij de btw terugvragen via de Belastingdienst, zodat we die u tijdens het opkopen van de oninbare vorderingen alvast aan u kunnen voldoen.

Meer weten?

Meer weten over het opkopen van oninbare vorderingen of heeft u facturen uitstaan waar u graag vanaf zou willen? Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden. We kunnen de vorderingen voor u beoordelen en nagaan of we heil zien in de betalingen op facturen die uitblijven. Is dat het geval? We zullen de oninbare vorderingen opkopen en zorgen ervoor dat u daar direct een mooi bedrag voor ontvangt.