Zakelijke lenen in de horeca

Sinds maart 2022 zijn de meeste corona maatregelen vervallen. Mogelijk heeft dit grote gevolgen gehad voor uw financiële gezondheid. Immers zijn de gevolgen van de corona crisis nog niet helemaal voorbij. Bent u bezig uw onderneming weer op te maken en wilt u stappen maken, dan heeft u mogelijk extra financiering nodig. Het is in uw branche gebruikelijk om te investeren om uw onderneming te laten groeien. Deze investering wordt ingezet voor bijvoorbeeld nieuwe apparatuur om meer diensten te kunnen aanleveren of extra personeel. Door te investeren in apparatuur en mensen, kunt u uw onderneming laten groeien. Om deze investering mogelijk te maken kunt u besluiten een zakelijke lening af te sluiten. Met een zakelijke lening kunt u eerder beginnen met een bepaalde investering en zo snel mogelijk genieten van de voordelen.

Bent u ondernemer? Dan is er de mogelijkheid om een zakelijk krediet af te sluiten. In tegenstelling tot een bank, kijkt Atlantis Financiers verder dan jaarcijfers (met positieve cijfers) of een ondernemingsplan. Mocht u een eenmanszaak hebben, dan is uw privé BKR ook van belang. Bij Atlantis Financiers kijken we naar het grotere geheel.

Uw onderneming is continu in beweging, wat vaak ook de reden is voor een kredietaanvraag. Helaas kunt u met een kredietaanvraag niet terecht bij banken. Banken richten zich tegenwoordig minder op het midden- en kleinbedrijf. Echter kunnen financiers en investeerders, zoals Atlantis Financiers, u wellicht een passende financiering aanbieden.

Zakelijk lenen zonder jaarcijfers

Er zijn ook opties om zakelijk geld te lenen zonder jaarcijfers en/of ondernemingsplan. Bij Atlantis Financiers wordt er verder gekeken dan enkel de cijfers of wat u kan aantonen op papier. Wij kijken naar u als ondernemer, wat de positieve punten zijn binnen uw bedrijf en wat het investeringsdoel is.

Wat is een zakelijke lening in de horeca?

Een zakelijke lening wordt ook wel zakelijk krediet, zakelijke financiering of ondernemerskrediet genoemd. Met deze geldlening kunt u als ondernemer investeren in uw onderneming. Met behulp van een zakelijke lening kunt u bijvoorbeeld apparatuur aanschaffen of specialistisch personeel aannemen. Wanneer u voor uw ambities op korte termijn te weinig geld beschikbaar hebt binnen uw onderneming is een zakelijke lening een goede optie.

De onderneming kan een eenmanszaak, maatschap, vof, commanditaire vennootschap, bv of nv betreffen. De lening wordt gebruikt als investering in roerende of niet roerende goederen die belangrijk zijn om de onderneming naar een hoger plan te brengen.

Voor het zakelijk geld lenen zonder jaarcijfers hoeft u niet ver te zoeken. De reguliere banken zijn meestal niet de plek waar u een zakelijke lening zonder cijfers kunt afsluiten.

Ook bij een zakelijk krediet hebt u te maken met kosten, denk daarbij aan:

  • Afsluitprovisie
  • Maandelijkse rente
  • Rentevast premie
  • Extra aflossen op de lening
  • Aanpassingen aan contract
  • Oversluiten van een lening
  • Aflossen gehele lening

Zakelijk lenen zonder jaarcijfers

Er zijn goede redenen waarom niet iedereen jaarcijfers heeft en waarom een financiering toch mogelijk zou moeten zijn. Startende ondernemers kunnen natuurlijk geen jaarcijfers hebben en ook wanneer u als bestaande ondernemer een nieuwe onderneming begint hebt u in beginsel alleen maar een bedrijfsplan en eventueel een door accountants doorberekende financiële verwachting.

Maar wanneer nieuwe ondernemingen niet meer gefinancierd zouden worden, komt de economie langzaam maar zeker tot stilstand. En niet te vergeten, financiers zouden zakelijk de boot mislopen wanneer zij niet zouden participeren in nieuwe ondernemingen die weleens heel succesvol zouden kunnen worden.

Wilt u een zakelijk krediet aanvragen zonder jaarcijfers? Het is dan van belang dat u weet waarin u wilt investeren, op deze manier kan er gekeken worden of deze investering zal zorgen voor een groeiende winst of juist niet. Wanneer u een krediet aangaat zullen de vaste kosten per maand hoger worden, u betaalt immers in ieder geval elke maand rente. Als de investering niet rendabel is, dan zal het dus alleen maar meer geld kosten in plaats van opleveren. En dat wordt bij Atlantis Financiers goed bekeken.

Indien u in het bezit bent van persoonlijke schulden, kan het moeizaam zijn om daar bovenop een zakelijk krediet aan te vragen. Op zich is dit een logisch gegeven, maar houd hier altijd rekening mee. Transparantie staat voorop; met name bij het uitlenen van hoge bedragen.

Uw aflossingscapaciteit, vermogenspositie en vooruitzichten in de branche waarin u werkzaam bent, zullen doorgenomen worden. De balans tussen het nettoresultaat uit uw onderneming en het eigen vermogen wordt zorgvuldig bepaald. Op termijn geeft dit niet alleen de leningverstrekker zekerheid; ook uzelf zult er rustiger van slapen als u weet dat zaken goed zijn geregeld.

Bedrijfskrediet zonder jaarcijfers aanvragen

Wanneer u een koophuis met overwaarde bezit dan is dit wel een privégoed maar in overleg met de hypotheekverstrekker is het vaak ook mogelijk om de overwaarde van uw koophuis te verzilveren en daar een zakelijk doel mee te bekostigen. Op die manier kunt u de overwaarde als bedrijfskrediet gebruiken. Er zitten echter wel een aantal risico’s aan deze vorm van krediet. Vraag deze dus eerst goed na bij de hypotheekverstrekker voordat u van deze vorm van krediet gebruik maakt.

Voor wie is de zakelijke lening geschikt?

Eerdergenoemde ondernemingsvormen kunnen aanspraak maken op een zakelijke lening. Deze zijn vanzelfsprekend in het bezit van een KvK nummer en een BTW nummer. Wel zit er een groot verschil tussen reeds bestaande ondernemingen die al enkele jaren op de teller hebben staan, en nieuwe ondernemingen. Bezit u een bestaande onderneming en wilt u deze opnieuw zakelijk financieren? Dan bekijkt Atlantis Financiers de voorgaande jaren, de cijfers geven uiteraard een beeld van de onderneming. Maar dit is niet doorslaggevend bij een kredietaanvraag. Wanneer uw cijfers dus dalende zijn, om welke reden dan ook, dan betekent dit niet dat uw kredietaanvraag automatisch wordt afgewezen.

Lenen zonder BKR toetsing

Hebt u een negatieve registratie bij het BKR, dan kunt u alsnog zakelijk geld lenen zonder BKR toetsing.

Populaire alternatieve opties zijn geld lenen van particulieren. Dit kunnen individuele personen zijn of investeringsmaatschappijen die heil zien in uw ondernemingsplan. Deze staan tegenwoordig bij het grote publiek bekend als ‘crowdfunding platforms’.

Er zijn verschillende manieren om een zakelijke lening te verkrijgen, waarbij niet per se een BKR controle wordt gedaan. Uiteraard wordt er wel op andere manieren bekeken of een lening wel past binnen het inkomen- en uitgavenpatroon van de desbetreffende persoon en zijn of haar onderneming.

De overheid: Er zijn twee manieren om een lening te verkrijgen zonder dat er een BKR controle wordt gedaan.

  • Microkrediet: dit is een zakelijke lening van 30.000 tot 50.000 euro voor kleine zelfstandigen. Er vindt geen BKR controle plaats.
  • Starterskrediet via het UWV: dit is een uitkering die u krijgt als u werkzoekende bent en voornemens hebt om een bedrijf te starten maar hier een kapitaal voor nodig hebt. Het maximaal te lenen bedrag is 50.000 euro. Ook hier doet de overheid geen BKR toetsing.

Via investeerders: Er zijn welvarende particulieren, of ondernemers welke op verschillende manieren beschikbaar stellen voor een zakelijke lening en willen investeren in een bedrijf. Vaak is dit in de vorm van een aandeel in uw bedrijf, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. Dit kan voor een startende ondernemer een pluspunt zijn, want de investeerders hebben vaak een zeer succesvolle carrière. Zij kunnen een startende ondernemer bijstaan bij bepaalde keuzes, maar ook bij ondernemers die al langer bestaan kan dit positief zijn.