De vriendelijke vorm van incasso

Pre-incasso is een vriendelijke vorm van incasso voorafgaand aan de daadwerkelijke incasso, waarmee u voor een prettige benadering van uw debiteur zorgt.

Dankzij deze vorm van incasso kunt u de debiteur nog eenmaal in de gelegenheid stellen om de factuur te voldoen zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn.

In veel gevallen helpt dit de openstaande factuur te incasseren, zonder dat uw relatie met de debiteur onder druk komt te staan. We zorgen voor een vriendelijke benadering die er puur op gericht is de debiteur te herinneren aan de betaling die nog plaats dient te vinden. Dat neemt niet weg dat de herinnering wel degelijk aanstuurt op een betaling en de kans op succes daardoor groot is.

Wat is pre-incasso?

Pre-incasso is een herinnering aan een openstaande factuur voorafgaand aan de incassoprocedure en de kosten die daaraan verbonden zouden zijn. In de meeste gevallen werkt een herinnering uitstekend en zal de debiteur het bedrag meteen overmaken. Op die manier kan deze vorm van incasso eraan bijdragen uw administratie op orde te maken en voor een betere kaspositie te zorgen.

Hoe werkt het?

Deze vorm van incasso biedt een aantal belangrijke voordelen. Ten eerste zorgt het gemiddeld genomen voor een hoog slagingspercentage. Dat heeft vooral te maken met de werkwijze die we hanteren, zoals hierboven beschreven. Het zorgt voor een vriendelijke benadering van debiteuren, die zij goed waarderen. Het grote voordeel voor u? U kunt de relatie met uw klant behouden, terwijl u aan de andere kant toch gebruik kunt maken van de autoriteit van een incassobureau. Wat dat betreft biedt deze vriendelijke vorm van incasso eigenlijk het beste van twee werelden om de kans op een betaling van de openstaande factuur zo groot mogelijk te maken.

We zorgen ervoor, met de autoriteit die we als incassobureau hebben, dat we de druk bij uw debiteur wat kunnen opvoeren, zonder dat er aan de andere kant al sprake is van kosten. Wat dat betreft is dit een heel duidelijke en vriendelijke vorm van incasso, die wel degelijk gevolgen kan hebben wanneer de betaling uitblijft. We wijzen uw debiteur op de openstaande factuur en het uitblijven van de betaling, zonder dat er sprake is van een sterk verwijtende toon of een zeer assertieve werkwijze. Dit voorkomt eventuele afkeer en maakt de kans op een betaling zo groot mogelijk.

Wat zijn de kosten?

U betaalt voor deze vorm van incasso een laag bedrag aan kosten, het gaat bijvoorbeeld om slechts enkele euro’s voor een openstaande factuur. Voor dat bedrag maken wij gebruik van onze overtuigende huisstijl en wijze van benaderen.

Deze is uiterst vriendelijk, maar maakt aan de andere kant wel duidelijk dat u de factuur graag voldaan zou zien en er een betaling plaats dient te vinden. Het helpt de openstaande facturen netjes te laten voldoen en er daarmee voor te zorgen dat uw kaspositie behoorlijk zal verbeteren.

Pre-incasso door een incassobureau

Het is verstandig om dit door een incassobureau uit te laten voeren. Wij zorgen voor een vriendelijke benadering zonder enig verwijt. Uit de ongeschreven communicatie blijkt echter dat een volgende stap een daadwerkelijk incassotraject zal zijn. Dat betekent dat de debiteur nu nog de mogelijkheid heeft om het factuurbedrag over te maken zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn. Blijft de betaling opnieuw uit? Dan zal u na de betalingstermijn doorgaan met een incassotraject. De debiteur dient dus rekening te houden met zowel de wettelijke rente als de incassokosten. Het is deze latente dreiging die ervoor zorgt dat het op een voordelige manier tot uitstekende resultaten kan leiden.